Ο «Σύλλογος για τη Διάδοση των Φυσικών Επιστημών», είναι Σύλλογος µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Ρόδο, που θέλει να εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς, που ασχολούνται µε την έρευνα και την εκπαίδευση στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών που στοχεύουν στην καλλιέργεια της επιστημονικής σκέψης και του ενδιαφέροντος των μαθητών, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, για τις Φυσικές Επιστήμες.

Advertisements